Skip to content
0
Your cart is empty. Go to Shop
Menu

Socialt företagande

Ett socialt företag har som främsta mål att skapa lösningar och möjligheter för människor som befinner sig långt från arbetsmarknaden.
Rodens Ullbruk tar sedan september 2022 emot ull för bearbetning och senare för spinning av garn. Nu arbetar vi med de första stegen i förädlingskedjan. Vi har en mängd arbetsuppgifter i olika svårighetsgrad och här är medarbetarna i det sociala företaget delaktiga i hela processen. Exempel på arbetsuppgifter; hämta, väga, sortera och tvätta ull, paketera färdiga produkter, posthantering och mottagning av gods och lättare fastighetsskötsel. Ett led i arbetet är också att lära känna ullen ur ett hantverksperspektiv, ex. att karda, spinna och tova för hand.
Vi anpassar arbetsuppgifterna efter medarbetarnas individuella behov och resurser med sikte på att skapa en arbetsplats som främjar delaktighet och välmående hos alla. Arbetsuppgifterna följer ullens värdekedja från den nyklippta fibern till färdigpackad produkt.

Socialt