Skip to content
0
Your cart is empty. Go to Shop
Menu

Hållbart företagande

Rodens Ullbruk grundar sig i ett strategiskt hållbarhetsarbete i företagets alla delar där vi arbetar med fokus på regionala mål och Agenda 2030.
Tack vare samarbete med Almi, vår företagspart, har vi fått möjlighet att utbilda oss samt fokusera på alla aspekter inom hållbart företagande och Agenda 2030. Citaten nedan är ett resultat av ett antal workshops i regi av Almi.

Att vara miljömedveten ligger i bolagets absoluta kärna både i sin tjänst och till sin organisation. Värdet som skapas är dels att man tar tillvara på delar som idag kasseras och som kan ersätta garn som köps in med långa transporter som följd. Vidare är värdet att man kan erbjuda arbeten till människor som står långt från arbetsmarknaden permanent eller kortsiktigt.

Bild1
M2

Bolaget har som ambition att verka att de inköp som görs kommer från godkända leverantörer och från bolag som arbetar med sin hållbarhet. Värdet som skapas avser dels att sprida en kunskap om viktigheten och dels att vara en sund del av samhället.

E4
E4

Kanske den viktigaste punkten för grundarna. Bolaget ska arbeta genom utbildning och genom sin produktflora för att samhället ska ta tillvara både produkten ull och personer. Värden som skapas är stora genom att det blir minskat svinn och kortare transporter. Vidare minskar kostnaden för sjukskrivningar och rehab.

Bild4
K7

Personlig utveckling är en stor del av bolagets USP och som är viktigt för bolagets överlevnad. Att ha en utbildad personal som också ser sitt värde är mycket viktigt. Värden som skapas är att personal kommer må mycket bättre och i längden kan se en möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden.

Bild3
A5
Påbörjat
Ansvar